image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Các xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 1507
Tính đến nay, 22 xã của huyện Tiên Lãng đã phê duyệt xong quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và tổ chức công bố quy hoạch công khai tại xã, các thôn, khu dân cư. 15 xã hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới, xin ý kiến các cơ sở, các ngành địa phương tham gia, trình cơ quan chuyên môn thẩm định phê duyệt, các xã còn lại cơ bản hoàn thành.
Tính đến nay, 22 xã của huyện Tiên Lãng đã phê duyệt xong quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và tổ chức công bố quy hoạch công khai tại xã, các thôn, khu dân cư. 15 xã hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới, xin ý kiến các cơ sở, các ngành địa phương tham gia, trình cơ quan chuyên môn thẩm định phê duyệt, các xã còn lại cơ bản hoàn thành.
So với thời điểm rà soát năm 2011, đến nay các xã trong huyện phấn đấu thực hiện thêm được một số tiêu chí mới, trong đó 22/22 xã đã hoàn thành xong tiêu chí về quy hoạch, Bưu điện và an ninh trật tự an toàn xã hội, 11 xã đạt tiêu chí về điện, hệ thống chính trị, về văn hóa 15 xã đạt, 13 xã đạt tiêu chí y tế, tổ chức sản xuất... Có 3 xã đạt từ 8 – 9 tiêu chí là Tiên Thắng, Toàn Thắng, Vinh Quang. 11 xã đạt từ 6- 7 tiêu chí.

Về triển khai sử dụng nguồn vốn, tại xã điểm Tiên Thắng, năm 2011, đầu tư xây dựng 2 công trình phục vụ sản xuất, gồm đường giao thông và máng cứng Lộc Trù, nạo vét kênh Cống Cầu. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của chương trình thành phố cấp kế hoạch năm 2012 là 13.307 triệu đồng.
Về huy động nguồn lực cho chương trình, tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện những tháng đầu năm 2012 là 120 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố, huyện, xã 80 tỷ đồng, vốn huy động nhân dân 10 tỷ đồng, vốn huy động Doanh nghiệp 30 tỷ đồng./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới