image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tập Huấn quản trị cổng thông tin điện tử
Lượt xem: 1109
sáng ngày 13 tháng 10 tại trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng tổ chức tập huấn cổng thông tin điện tử cho các xã và thị trấn
 sáng ngày 13 tháng 10 tại trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng tổ chức tập huấn cổng thông tin điện tử cho các xã và thị trấn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới